Juglas sanatorijas internātskolas 3., 6. un 7. korpusa renovācija Stopiņu novadā

Autoru kolektīvs:

Ina Kuļikovska

  Vita Polkovņikova
  Andris Silovs