Pēternieku veco ļaužu pansionāta rekonstrukcija, Olainē

 

Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska
  Vita Polkovņikova
  Aiga Kurpniece
  Andris Silovs
  Aleksandrs Čepiguss

Kristaps Bautra