Apbūves gabala Rīgā, Kungu ielā 5, apbūves mets. Konkursa darbs

Autoru kolektīvs: