LU ēkas rekonstrukcija Aspāzijas bulvārī 5, Rīgā.

Autoru kolektīvs: Ēriks Zīle
Agne Serdāne