Valkas kultūras nama ēkas renovācija, E. Dārziņa ielā 8, Valkā

Autoru kolektīvs: Ēriks Zīle
  Ināra Dzene
  Agne Serdāne