Detālplānojums kvartālam starp Daugavgrīvas, M.Ūdens ielu un Zunda kanālu, Rīgā

Autoru kolektīvs: Ina Kuļikovska 
  Vita Polkovņikova
  Aiga Kurpniece
  Dace Zariņa
  Andris Silovs
  Raivis Liepiņš
  Aleksandrs Čepiguss
   
Arhitekta asistenti: Kristaps Bautra
  Agne Serdāne