Apbūves priekšlikums teritorijai starp Daugavgrīvas ielu un Zunda kanālu