Apbūves meta izstrāde Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkai, projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” ietvaros